Sản phẩm - Vĩnh Hưng Thiết bị KHKT


Máy, Tủ Lắc

Máy lắc Matrix Orbital IKA

Mã sản phẩm: Matrix Orbital

Giá: Liên hệ

Máy lắc tròn điện tử hiện số SSL1 Stuart

Mã sản phẩm: SSL1

Giá: Liên hệ

Máy lắc ngang điện tử hiện số SSL2 Stuart

Mã sản phẩm: SSL2

Giá: Liên hệ

Tủ ấm lắc điện tử hiện số SI500 Stuart

Mã sản phẩm: SI500

Giá: Liên hệ

Máy lắc Matrix Orbital D IKA

Mã sản phẩm: Matrix Orbital D

Giá: Liên hệ

Máy lắc Matrix D+ IKA

Mã sản phẩm: Matrix D+

Giá: Liên hệ

Máy lắc dọc ROCKER 2D Basic/Digital IKA

Mã sản phẩm: ROCKER 2D Basic/Dig

Giá: Liên hệ

Máy lắc dọc ROCKER 3D Basic/Digital IKA

Mã sản phẩm: ROCKER 3D Basic/Dig

Giá: Liên hệ

Máy Roller 6 basic/digital IKA

Mã sản phẩm: Roller 6 basic/digit

Giá: Liên hệ

Máy lăn Roller 10 basic/digital IKA

Mã sản phẩm: Roller 10 basic/digi

Giá: Liên hệ

Tủ ấm lăc KS3000 i /ic IKA

Mã sản phẩm: KS3000 i /ic

Giá: Liên hệ

Tủ ấm lăc KS4000 i /ic control IKA

Mã sản phẩm: KS4000 i /ic

Giá: Liên hệ

máy lắc theo quỷ đạo IKA

Mã sản phẩm: MTS 2/4 digital

Giá: Liên hệ

máy lắc theo quỷ đạo KS130 IKA

Mã sản phẩm: KS130

Giá: Liên hệ

máy lắc theo quỷ đạo KS260 IKA

Mã sản phẩm: KS260

Giá: Liên hệ

máy lắc theo quỷ đạo HS501 IKA

Mã sản phẩm: HS501

Giá: Liên hệ

máy lắc theo quỷ đạo HS260 IKA

Mã sản phẩm: HS260

Giá: Liên hệHỗ trợ trực tuyến

Tỷ Giá

Mã NT Mua C.khoản Bán
Nguồn: www.vietcombank.com.vn

Thống kê truy cập

  • Đang online: 81
  • Tuần này: 1719
  • Tháng này: 5440
  • Tổng truy cập: 474589
stuart
dai han
horiba
Delta ohm
OHAUS
YSI
sp1