đa chỉ tiêu


Kiểm Tra Môi Trường Nước

Máy đo đa chỉ tiêu kim loại nặng hiện trường

Mã sản phẩm: HM3000

Giá: Liên hệ

MÁY ĐO SÂU (ĐƠN TIA 1 TẦN SỐ)

Mã sản phẩm: Valeport

Giá: Liên hệ

Máy đo chỉ số COD Aqualytic

Mã sản phẩm: AL200 COD Vario

Giá: Liên hệ

KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT

Mã sản phẩm: Master-53M

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo đa chỉ tiêu AP- 800 Aquareal

Mã sản phẩm: AP-800

Giá: Liên hệ

U50 Series Horiba

Mã sản phẩm: U50

Giá: Liên hệ

AP-LITE Aquaread

Mã sản phẩm: AP-LITE

Giá: Liên hệ

Series AP-5000 Aquaread

Mã sản phẩm: AP-5000

Giá: Liên hệ

Series AP-7000 Aquaread

Mã sản phẩm: AP-7000

Giá: Liên hệ

Máy phá mẫu phản ứng COD Aqualytic

Mã sản phẩm: AL125

Giá: Liên hệ

Bộ đo BOD 06 chỗ Aqualytic

Mã sản phẩm: BD600

Giá: Liên hệ

Tủ ấm BOD 135 lít

Mã sản phẩm: TC135S

Giá: Liên hệ

MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC AQUALYTIC

Mã sản phẩm: AL450T-IR

Giá: Liên hệ

Máy đo Oxy hoà tan Aqualytic

Mã sản phẩm: AL200 XI

Giá: Liên hệ

Máy so màu đo các chỉ tiêu nước Aqualytic

Mã sản phẩm: AL450

Giá: Liên hệ

Máy quang phổ phân tích nước Aqualytic

Mã sản phẩm: AL 100

Giá: Liên hệ

Máy quang phổ phân tích nước Aqualytic

Mã sản phẩm: AL 800

Giá: Liên hệ